Naše služby

Autoškola

Historie MHD v Teplicích

 

Historie městské hromadné dopravy na Teplicku se začala psát v roce 1895, kdy byl zahájen provoz první tramvajové linky. Tato historie je zároveň i historií firmy, která po celou dobu do dnešních dnů městskou dopravu ve zmíněném regionu provozuje. Původní název firmy - Teplitzer Elektrizitäts und Kleinbahn Gesellschaft, AG - se postupně měnil přes Teplickou elektrárenskou a malodrážní společnost, a.s. (po roce 1945 pod národní správou) k Dopravnímu komunálnímu podniku Teplice, Dopravnímu podniku města Teplic (počátkem 90. let s přídomkem státní podnik), Dopravnímu podniku Frydrych Teplice, s.r.o., DOPRAVNÍ PODNIK TEPLICE, s.r.o. až k současnému Veolia Transport Teplice s.r.o. Hlavní poslání firmy však zůstává stejné - provozování městské dopravy. A stejně neměnné zůstává i sídlo firmy a provozní prostory.

V průběhu více než 100 leté existence se na teplické městské dopravě podílely nejdříve tramvaje, v roce 1925 k nim přibyly autobusy a v roce 1952 trolejbusy. Tramvaje však v roce 1959 teplické ulice opustily. Trochu na okraji zůstává výstavba sedačkové lanové dráhy Bohosudov - Kněžiště, která byla dokončena v roce 1952 a po roce provozu předána tehdejším ČSD.

Tyto stránky umožňují pouze hrubou orientaci v dějinách teplické MHD. Zájemcům o hlubší pohled doporučujeme literaturu, na jejímž vzniku se naše firma podílela:

  • Grisa, Havlík, Masopust - 40 let trolejbusové dopravy v Teplicích, DP Teplice 1992
  • Grisa, Havlík - 100 let městské dopravy v Teplicích, vydavatelství Wolf 1995
  • Wolf - Malý atlas trolejbusů v Teplicích, vydavatelství Wolf 1997

Tyto publikace je možno zakoupit v předprodeji MHD v Teplicích, Benešovo náměstí č. 5.