Jízdní řády

Jízdní řády MHD Teplice platné od 1.4.2018

  

Číslo

TRASA

Linkový jízdní řád

101

Nová Ves - Třešňovka - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží - Plavecká hala - Šanov II - Anger a zpět

101

102

Anger - Trnovany - Benešovo náměstí - Nemocnice - Řetenice, Tolstého a zpět

102
103

Panorama - Šanov II - Trnovany - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Prosetice a zpět

103
104

Nemocnice - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Panorama - Anger a zpět 

104
105

Řetenice, Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Trnovany - Šanov II - (Panorama) -  a zpět

105
106

Nemocnice - Benešovo náměstí - Šanov I lázně a zpět

106
107

Řetenice, Tolstého - Nemocnice - Benešovo náměstí - Pražská - Prosetice a zpět

107
108

Anger - Trnovany - Benešovo náměstí - Třešňovka - Nová ves a zpět

108
111

Šanov I lázně - Pražská - Benešovo náměstí - Bílá cesta - Nová Ves - Bílá cesta - Třešňovka - Nemocnice - Jateční - Hlavní nádraží - Trnovany - Trnovany, Somet - Šanov II - Panorama a zpět (nostalgická trolejbusová linka)

111
112

Benešovo náměstí - Trnovany - Olympia a zpět (bezplatná linka pro zákazníky OC Olympia)

112

121

Anger - Maršovská - Městské sály - Hlavní nádraží - Benešovo náměstí - Nemocnice - Hudcov a zpět

121

122

Bystřany, hřbitov - Prosetice - Pražská - Šanov I lázně - Zeyerovo náměstí - Benešovo náměstí - Hlavní 

nádraží - Městské sály - Maršovská - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II a zpět

122

123

Anger - Maršovská - Městské sály - Benešovo náměstí - Buzulucká a zpět

123

124

Maršovská - J. Koziny - Městské sály - Trnovany - Panorama - Plavecká hala - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží a zpět

124

125

Nová Ves - Bílá cesta - Bystřanská - Prosetice - Pražská - Benešovo náměstí - Hlavní nádraží a zpět 

125

126

Nová Ves - Novoveská - Třešňovka - Nemocnice - Alejní - Benešovo náměstí - Městské sály -  Maršovská - Sobědruhy - Olympia - Gagarinova - Šanov II a zpět

126

127

Buzulucká - Alejní - Benešovo náměstí - Plavecká hala - Panorama a zpět

127